Główny cel projektu:
zwiększenie jakości opolskiego kształcenia zawodowego w okresie realizacji projektu wśród uczniów 7 szkół zawodowych w mieście Opolu, poprzez realizację staży, kursów i zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów na rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów techników i uczniów szkół branżowych I i II stopnia z 7 szkół zawodowych Miasta Opola, tj.:

  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"
  • Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki,
  • Zespołu Szkół Mechanicznych,
  • Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II,
  • Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego,
  • Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica.

 

Realizatorem Projektu pn. Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja jest

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
ul. Niemodlińska
45-761 Opole

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu - nr tel. 77 474 54 54 wew. 16, e-mail: mariola.flis@zsbopole.pl
Specjalista ds. realizacji szkoleń i kursów zawodowych - nr tel. 77 474 54 54 wew. 28 e-mail: d.leszczynska@zsbopole.pl
Specjalista ds. realizacji staży uczniowskich i monitorowania jakości - nr tel. 77 474 54 54 wew. 28 e-mail: paulina.zuraw@zsbopole.pl