O projekcie

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja

Projekt realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 - Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.2 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Projekt zakłada realizację wsparcia dla uczniów z 7 szkół zawodowych z Miasta Opola w zakresie wyposażenia uczniów szkół w dodatkowe kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy z uwzględnieniem listy zawodów deficytowych. Projekt obowiązkowo zakłada, że co najmniej 70% wszystkich uczestników projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowią uczniowie, którzy wezmą udział w stażach uczniowskich u pracodawców lub przedsiębiorców (379 uczniów).

Dodatkowo uczniowie szkół zawodowych wezmą udział w zajęciach rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne na rynku pracy tj. w kursach zawodowych (m.in. prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii T, kurs spawania metodą MAG i TIG, kurs operatora wózków widłowych, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs SEP, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs obsługi programów graficznych, kurs Excel MOS i Excel dla logistyków i handlowców, kurs projektowania sieci logistycznych Anylogic, kurs małej księgowości i obsługi programów księgowych itp.) oraz zajęciach szkolnych w ramach kół (m.in. z tematyki sieci komputerowej i akademia CISCO, programowanie sterowników, telekomunikacji, fotowoltaiki, kreatywnej aranżacji wnętrz, budownictwa energooszczędnego itp.). W kursach zawodowych i zajęciach dodatkowych weźmie udział 300 uczniów z 7 szkół zawodowych.

W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostanie utworzonych/doposażonych 7 pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych: pracownia zarządzania nieruchomościami w budownictwie, pracownia fryzjerska i Barber Shop, pracownia zarządzania kolorem, pracownia robotyki, pracownia sieci komputerowe CCNA, pracownia transportu drogowego – e – Transport, pracownia odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika.

Wsparciem zostanie również objętych 14 nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Zaplanowano dla nich udział w kursach zawodowych lub studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych (bony edukacyjne).

Tytuł projektu: Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Wartość dofinansowania: 4 029 737,30 zł (w tym 3 805 863,01 zł ze środków EFS i 223 874,29 zł ze środków Budżetu Państwa)

Całkowity koszt projektu: 4 477 485,90 zł

Zaplanowane KURSY ZAWODOWE korespondujące z prowadzonym przez szkoły kształceniem w danych zawodach:

 • Kurs zawodowy - Prawo jazdy kat. B - kurs teoretyczny i praktyczny oraz egzamin państwowy w WORD
 • Kurs prawa jazdy kat. T  - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs spawania/Kurs spawania metodą MAG i TIG
 • Kurs zawodowy operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs zawodowy - Operator koparko-ładowarki/kurs koparki - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs zawodowy SEP uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV.
 • Kurs zawodowy dot. programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs/szkolenie - obsługi programów graficznych (Adobe, Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Indesign)
 • Kurs zawodowy - Excel MOS i Excel dla logistyków i handlowców; kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs - projektowanie sieci logistycznych Anylogic - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs małej księgowości i obsługa programów księgowych - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs na kombajn zbożowy i operatora sieczkarni samojezdnej - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Szkolenia strzyżenie męskie - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Upięcia ślubne i okolicznościowe, kurs teoretyczny i praktyczny
 • Szkolenia z koloryzacji najnowsze trendy fryzjerskie, kurs teoretyczny i praktyczny
 • Przepisy prawne w ochronie środowiska z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego - praktyczne kompendium dla firm; kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs cukierniczy z elementami fotografii - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs sommelierski; kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs baristyczny - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs barmański - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs - social Media Marketing - kurs zarządzania mediami społecznościowymi - kurs teoretyczny i praktyczny

Dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu  dostępne będą następujące kursy:

 • Kurs zawodowy - Prawo jazdy kat. B - kurs teoretyczny i praktyczny oraz egzamin państwowy w WORD
 • Kurs prawa jazdy kat. T  - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs zawodowy - Operator koparko-ładowarki/kurs koparki - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs zawodowy operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs zawodowy dot. programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - kurs teoretyczny i praktyczny
 • Kurs/szkolenie - obsługi programów graficznych (Adobe, Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Indesign)